Walter Angerer-Niketa


Watercolour
ANAHH, 198734 x 36 cmwatercolour on handmade paper
ANAHH, 1987
34 x 36 cm
watercolour on handmade paper

Request
OT, 198336,5 x 50 cmwatercolour on handmade paper
OT, 1983
36,5 x 50 cm
watercolour on handmade paper

Request
OT, 198336 x 50 cmwatercolour on handmade paper
OT, 1983
36 x 50 cm
watercolour on handmade paper

Request
OT, 198332 x 50 cmwatercolour on handmade paper
OT, 1983
32 x 50 cm
watercolour on handmade paper

Request
Weinviertel, 197735 x 47 cmwatercolour on handmade paper
Weinviertel, 1977
35 x 47 cm
watercolour on handmade paper

Request
OT, undated/unsigned36 x 50 cmwatercolour on handmade paper
OT, undated/unsigned
36 x 50 cm
watercolour on handmade paper

Request
OT, undated/unsigned31 x 42 cmaquarelle
OT, undated/unsigned
31 x 42 cm
aquarelle

Request
OT, undated/unsigned36 x 50 cmwatercolour
OT, undated/unsigned
36 x 50 cm
watercolour

Request
OT, undated/unsigned36 x 50 cmwatercolour on handmade paper
OT, undated/unsigned
36 x 50 cm
watercolour on handmade paper

Request