Ray Malone


Screen
Screen 16, 201528 x 56 cm in 56 x 76 cmKarton auf Papier; gerahmt
Screen 16, 2015
28 x 56 cm in 56 x 76 cm
Karton auf Papier; gerahmt

Anfrage
Screen 14, 201528 x 56 cm in 56 x 76 cmKarton auf Papier; gerahmt
Screen 14, 2015
28 x 56 cm in 56 x 76 cm
Karton auf Papier; gerahmt

Anfrage
Screen 9, 201523 x 48 cm in 49 x 64 cmKarton auf Papier; gerahmt
Screen 9, 2015
23 x 48 cm in 49 x 64 cm
Karton auf Papier; gerahmt

Anfrage
Screen II (Turquoise), 199750 x 50 cm in 68 x 68 cmAcryl und Reißkohle auf Papier; gerahmt
Screen II (Turquoise), 1997
50 x 50 cm in 68 x 68 cm
Acryl und Reißkohle auf Papier; gerahmt

Anfrage
Screen II (Gold), 199750 x 50 cm in 68 x 68 cmAcryl und Reißkohle auf Papier; gerahmt
Screen II (Gold), 1997
50 x 50 cm in 68 x 68 cm
Acryl und Reißkohle auf Papier; gerahmt

Anfrage